This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Натурална артезианска вода VOSS

ВОДА /Натурална Изворна Минерална
Beschreibung

Водата VOSS е непреработвана, което и придава свеж и чист вкус - без натрий и с естествено ниско съдържание на минерали. Чистотата на водата се определя отчасти от минералното съдържание, установено в нея и се посочва като общо разтворени твърди вещества (TDS). TDS нивата във VOSS са изключително ниски в сравнение с други водещи бутилирани води.

 

Product details
VOSS се добива от артезиански извор във водоносен пласт от непропускливи слоеве скали и пясък в Южна Норвегия. Изворът е много дълбоко в земята, защитен от въздушни и други замърсители в продължение на векове. При проникване във водоносният пласт, налягането е достатъчно, за да може водата да се издигне естествено към повърхността, след което се бутилира при източника, без да бъде подлагана на филтрация. Макар че има много различни видове вода на разположение, артезианската вода VOSS е от един от най-чистите източници.
Farmers info
ВОДА /Натурална Изворна Минерална
София
Водата е живот, здраве, храна, отдих, енергия...    read more