Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Ментори

 

Ментори

 

                           Мариела Илиева

    Съосновател и изпълнителен директор на Saldo.Bg

 Мариела е специалист в счетоводното и данъчното консултиране,  важно за всеки един бизнес. От  10 години се занимава със  счетоводство, а опитът, натрупан до момента, й помага в работата със стартиращи и вече развити бизнеси в различни сфери на дейност. Помощта й улеснява дружествата  и организациите да се справят с  изискванията на данъчната система.

 

 

 арх. Ралица Коева

   Член на Камарата на Архитектите в България (пълна проектантска  правоспособност)

 Ралица предлага пълен спектър архитектурни услуги - от предпроектни  проучвания, идейни проекти,  технически проекти, консултации и  планиране; до реконструкции, интериорен дизайн, количествени  сметки и всичко, необходимо за вашите инвестиционни намерения.

 

                                         доц. д-р Владислав Попов

     Доктор по екологични фермерски системи и доцент в Катедрата по  агроекология и защита на    агроекосистемите и населението в Аграрния  университет - Пловдив

 Един от основателите на биологичното земеделие в България. Има  натрупан значителен международен  практически опит в над 24 държави  по света чрез обучение, разпространение и консултиране  в  областите  био-земеделие, агроекологияти опазване на околната среда. Автор е на повече от 80 научни  и научно-приложни публикации в областта на биологичното земеделие, агроекологията  и опазването  на природните ресурси, има над 80 цитирания в български и чуждестранни издания от целия свят.

               Оказва експертна помощ относно:

  • Ноу-хау и консултационна помощ при дизайн и структуриране на био-предприятия, агро-техническите мероприятия и оперативна дейност, налични материали и средства за производство, а също и естеството на агро-производствената дейност.
  • Съветническа и информационна помощ при изготвяне на инвестиционни проекти за подобряване условията за био-производство или преработка.
  • Съдействие за по-добър и ефективен маркетинг на био-продукцията и био-храните - дали чрез Интернет или чрез физически платформи (био-борси).

 

                                        Милена Спасова

     Учредител на сдружение “Традиции и предприемачество в земеделието”;  адвокат в областта на земеделското право

 Завършила право в СУ„Св. Климент Охридски”, към настоящия момент –  адвокат в областта на земеделското право. Притежава административен опит, опит в борбата с незоконосъобразните административни практики и проблемите в земеделието.

 

                                             Ивана Мурджева

     Учредител на“Традиции и предприемачество в земеделието”

  Завършила право в СУ „св.Климент Охридски”, участвала във всички работни  групи към Министерство на земеделието и храните, свързани с изработване на законодателството в сектор „Вино”. Притежава опит в анализа и прилагането на европейското законодателство в сектор „Земеделие”.

                                            Мъгърдич Хулиян

     Учредител на“Традиции и предприемачество в земеделието”

  Притежава дългогодишен опит при извършването на проучвания, анализи и  оценки, свързани с функциите и организацията на структурите на публичната администрация, изпълняващи политики, свързани с развитието на селските райони и земеделието, прилагане на Общата селскостопанска политика, и др.