Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Блог

7 причини защо органичната храна е по-скъпа от конвенционалната

15.04.2015

Сертифицирането на биологични продукти е една от основните причини за относително високата цена на храните. Сертифицираните биологични продукти като цяло са по-скъпи от конвенционалните поради няколко причини:

        1.       Търсенето на органична храна е доста по-високо от реалното количество, което се предлага на пазара, а това покачва пазарната цена на продуктите.
2.       Разходите за производство на органична храна обикновено са по-високи, защото за производството се влагат повече време и труд, а освен това не се използват пестициди , което от своя страна носи по-висок риск от загуба на цялата или част от реколтата.
3.       Обработката след прибирането на сравнително малки количества органично производство е по-скъпа поради задължителното му разделяне от конвенционалното производство, особено за преработка и транспортиране.
4.       Маркетингът и дистрибуцията на биологични продукти са сравнително нискоефективи и разходите са по-високи, особено като се има предвид сравнително малкия обем на продукцията.

Тъй като търсенето на биологични храни и продукти се увеличава, технологични иновации и разширяването на производството ще доведат до намаляване на разходите за тяхното отглеждане, преработка, дистрибуция и маркетинг. 

Друг важен фактор, които не бива да забравяме, е че цените на органичните храни включват не само разходите за самото им производство, но и редица други фактори, които не са част от цената на конвенционалната храна, като например:

5.       Подобряване и защита на околната среда (и избягване на бъдещи разходи за премахване на замърсяването).

Например, по-високите цени на органичните култури компенсират ниската финансова възвръщаемост на ротационни периоди, които са необходими за изграждане на почвеното плодородие.

6.       По-високи стандарти за хуманно отношение към животните.
7.       Развитие на селските райони чрез създаване на допълнителна заетост на земеделските стопанства и осигуряване на справедлив и достатъчен доход за производителите.

В много от развиващите се страни съществуват селскостопански системи, които напълно отговарят на изискванията на екологичното земеделие, но които не са сертифицирани. Трудно е да се определи нивото на тези селскостопански системи, тъй като те съществуват извън сертифицирането и формалните системи на пазара. Продуктите им обикновено се консумират от домакинствата или се продават на място (например на градски и селски пазари), при това на същата цена като конвенционалните. 

В развитите страни несертифицираните биологични храни често се продават директно на потребителите чрез местни програми за подпомагане на общността, като например схеми за доставки по домовете или чрез фермерски пазари. Те позволяват на производителя да знае точно какво иска потребителят, докато потребителят знае точно откъде идва продукцията.

Автор: Кристияна Янкова

Снимка: Phalinn Ooi(CC BY 2.0)