Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия за благотворителна кампания #БлагодаряЗа

(1) Организатор на кампанията и оператор с лични данни е Фармхопинг ООД, с адрес: гр. София, ул. „Крум Попов“ №56-58 с ЕИК 202269859

(2) За всяко от първите 50 регистрирани и одобрени видеа Фармхопинг ООД ще дари 20 лв на дома за сираци „Свети Николай“ с. Нови хан. За всяко регистрирано и одобрено видео след първите 50, Фармхопинг ООД ще дари 2 лв на дома за сираци „Свети Николай“. 

(3) За да бъде зачетено дадено видео при калкулиране на сумата, която ще бъде дарена, то трябва да бъде регистрирано и одобрено от Фармхопинг ООД на следния уеб адрес. При одобрение ще се вземат предвид следните условия:

- видеото да бъде записано, използвайки Фейсбук рамката на кампанията с хаштаг “#БлагодаряЗа” и логото на farmhopping

- инструкции къде може да бъде намерена рамката и как да се използва могат да се прочетат тук.

- видеото да бъде публикуваноот Фейсбук профила на регистриращия с настройка на видимостта “Публична”;

- в публикациятада присъства хаштагът на кампанията #БлагодаряЗa;

- в публикацията да са отбелязани трима фейсбук приятели на публикуващия го;

- видеото да е записано на български език;

- видеото да съдържа израз на благодарност, да не съдържа груб език, цинизми или каквото и да е съдържание, което Фармхопинг намира за несъвместимо с кампанията. Фармхопинг си запазва правото да премахва от сайта си видеа по всяко време на кампанията, за които сметне, че уронват морала и добрите нрави.

(4) Фармхопинг получава правото да използва записаното видео в промо материали, включително монтирани видеа, промотиращи кампанията, Фейсбук публикации, мейлинг и други онлайн и офлайн кампании, промотиращи кампанията.

(5) Продължителността на кампанията е от 18:00 ч. на 27.11.2017 г. до 23:59 ч. на 26.12.2017 г.

(6) Калкулираната на база одобрени видеа сума ще бъде дарена по банков път на дома в срок от 10 работни дни, след приключване на кампанията.

(7) По време на кампанията Фармхопинг ООД си запазва правото да обявява междинна сума на база одобрените до момента видеа.

(8) След приключване на кампанията, видеата ще бъдат преброени финално, по начин определен от организатора на кампанията,и ще бъде обявена крайната сума, на страницата за регистрация, както и на Фейсбук страницата на Фармхопинг ООД.

(9) С регистриране на видеото потребителят се съгласява да получава рекламни съобщения от farmhopping на предоставения имейл адрес.

(10) Всички участници в настоящата кампанията дават изричното си съгласие за  обявяването/публикуването на името и фамилията им във връзка с качването на видеата на интернет страницата и на Фейсбук страницата на Фармхопинг, при нужда.

(11) С участието си в настоящата кампания и доброволното предоставяне на личните си данни участникът дава своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие Фармхопинг ООД  да събира и съхранява предоставените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила. Събраните съгласно Правилата на кампанията лични данни ще се използват за целите на кампанията. В случай, че не сте съгласни личните ви данни да бъдат обработвани по реда на тези Официални правила, молим да не ни ги предоставяте.

(12) Официалните правила на кампанията са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

(13) С регистриране на видеото, потребителят се съгласява с настоящите условия.

Настоящите правила са качени на следния сайт