Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия на онлайн играта “Как можеш да се сдобиеш с безплатна доставка на поръчката си във farmhopping?"

1. Онлайн играта  “Как можеш да се сдобиеш с безплатна доставка на поръчката си във farmhopping?", за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Фармхопинг ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Крум Попов" № 56-58, за по-кратко наричана Организатор на играта или Организаторът. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията. 

2. Играта ще се проведе в периода от 15.30 часа на 13.03.2019 (сряда) до 23:59 часа на 18.03.2019 (понеделник) във Facebook страницата на Фармхопинг ООД - https://www.facebook.com/farmhopping.bulgaria

3. На 19.03.2019 г. (вторник) на случаен принцип ще бъде изтеглен победител, който ще получи като награда - безплатна доставка за поръчки, направени в периода от 6 месеца, считано от датата на обяваването на печелившия в играта.

4. Участник в играта е всеки, който хареса поста (който обявява играта) и напише в коментар под него с правилния отговор на въпроса “С каква карта трябва да платиш поръчката си във farmhopping, за да получиш БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА?".

5. Победителят ще получи наградата си от магазина ни на бул. "Витоша" 137, в уговорен предварително с farmhopping ден и час.

6. В играта нямат право да участват служителите на Фармхопинг ООД и техните семейства. 

7. Наградата не може да бъде заменена за паричната й стойност. 

8. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, без да дължи компенсация на участниците.

9. С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията. Тази кампания по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана, или свързана с Фейсбук. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица. 

10. Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни за периода на валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират със спазването на тези правила. Настоящите правила влизат в сила от 13.03.2019.