Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия на онлайн играта “Кой е твоят фаворит в програмата на СФФ 2017"

1. Онлайн играта  “Кой е твоят фаворит в програмата на СФФ 2017", за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Фармхопинг ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Крум Попов" № 56-58, за по-кратко наричана Организатор на играта или Организаторът. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията. 

2. Играта ще се проведе в периода от 16.00 часа на 15.03.2017 (сряда) до 16.00 часа на 16.03.2017 (четвъртък) във Facebook страницата на Фармхопинг ООД - https://www.facebook.com/farmhopping.bulgaria

3. На 17.03.2017 г. (петък) на случаен принцип ще бъдат изтеглени петима победители, които ще получат като награда по един Билет в кен за посещения на прожекция по желание от програмата на София Филм Фест 2017, които се предлагат през уебсайта на Фармхопинг ООД - www.farmhopping.com.

4. Участник в играта е всеки, който напише в коментар под поста, който обявява играта, кой филм от програмата на София Филм Фест 2017 смята да посети. 

5. Победителите могат да получат наградите си всеки делчничен ден след 20.03.2017 в офиса на farmhopping на адрес гр. София, ул. "Крум Попов" 56-58, betahaus, ет. 2, офис farmhopping ot 10:30 до 17:30 часа. 

6. В играта нямат право да участват служителите на Фармхопинг ООД и техните семейства. 

7. Наградата не може да бъде заменена за паричната й стойност. 

8. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, без да дължи компенсация на участниците.

9. С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително, участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията. Тази кампания по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана, или свързана с Фейсбук. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията и няма да бъде предоставяна на трети лица. 

10. Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни за периода на валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират със спазването на тези правила. Настоящите правила влизат в сила от 15.03.2017.