Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Общи условия - производители (ферми)

Общи условия за ползване на платформата на farmhopping от производители (ферми)

Настоящият документ регламентира условията, при които производителите могат да използват платформата farmhopping.com, за да представят своето стопанство и да извършват продажба на своите продукти. В този документ производител, ферма и стопанство се използват като взаимозаменяеми понятия и включват всеки производител, който използва платформата farmhopping.com.

Създаване на профил на производителя

Производителят създава свой профил в сайта farmhopping.com, като предоставя коректна, точна и изчерпателна информация за своето стопанство (ферма).

Предоставената информация за търговеца, включително - име, адрес и телефон за връзка с производителя, е видима за потребителите на платформата - в публичния профил на производителя, както и при поръчка.

Критериите за включване са посочени при регистрация и farmhopping си запазва правото да откаже да приеме регистрацията на стопанства, които не могат да докажат пълно съответствие с тези критерии. Farmhopping си запазва правото да преразглежда и в бъдеще пълното съответствие на изискванията за регистрация от страна на вече регистрираните производители.

Добавяне и продажба на продукти

След приемане на фермата и публикуване на профила й в системата, производителят има правото да качи своите продукти на платформата на farmhopping. Предлагането на продуктите за продажба става след изрично одобрение (писмено или чрез имейл) от страна на farmhopping и при следните условия:

  1. Всички поръчки от клиенти, включително и плащанията за тях, се приемат и обработват от farmhopping, като плащанията задължително постъпват в доверителна сметка на farmhopping.
  2. Плащанията от farmhopping към фермите се извършват в срок до 5 работни дни след осъществяване на доставката на заявените продукти и при условие, че общата сума за изплащане е на стойност минимум 100 лв. Ако не е достигнат минимумът, сумата се натрупва и изплаща в срок до 5 работни дни след последната доставка, при която общата стойност на натрупаната сума достигне минимум 100 лв.
  3. За всяка реализирана продажба се удържа комисионна в размер на 25% от стойността на продадените продукти плюс начисленото ДДС върху комисионната.
  4. Счита се за дължима към фермера само стойността на реално доставените продукти. Платената сума от клиента за продукти, които са заявени, но не са доставени от производителя в уговорения срок, се възстановява от farmhopping на клиента в пълен размер в срок до пет работни дни, считано от датата за доставка. В този случай farmhopping не дължи нищо на производителя за недоставените продукти. 
  5. За комисионната в размер на 25% Фармхопинг ООД издава данъчна фактура на производителя, а на сумата се начислява ДДС. Фармхопинг си запазва правото сумата от 25%, прилагана като комисионна, да бъде усвоявана като рекламен бюджет, включително отстъпки за клиентите, за сметка на Фармхопинг и в този случай размерът на фактурираната към производителя комисионна се намалява с размера на разходените средства за реклама и отстъпки към клиенти.

farmhopping предоставя онлайн платформата, а всеки производител се явява търговец. Клиентите, поръчващи през farmhopping.com са клиенти на съответния производител, от когото закупуват съответния избран продукт.
Поръчката на клиента, направена в платформата, може да включва продукти от повече от един производител и за удобство на клиента, поръчката се заплаща наведнъж, като плащането се обработва от farmhopping от името на съответните търговци (производители). За всяка поръчка от клиент, съответният търговец е длъжен да издаде фактура, която е неразделна част от поръчката.

Управление на продукти

В своя профил в платформата всеки регистриран производител, предлагащ продукти за продажба, може да добавя продукти, да редактира цените и разфасовките на продуктите, да спира (временно или постоянно) продуктите от продажба. Отговорност на производителя е да предлага само продукти, които може да достави и които отговарят на всички законови изисквания за тегло, състав, годност и качество и други такива, съобразно спецификата на продукта. farmhopping не носи отговорност за несъответствието на продуктите на законовите изисквания, като при всеки случай на оплакване от страна на клиент за негоден (или некачествен) продукт, farmhopping има задължението единствено да спомогне за установяването на контакт между производителя и клиента.
farmhopping е длъжен да създаде и поддържа необходимите технически условия, така че всички направени от клиенти поръчки да са видими в реално време в профила на производителя. Разполагайки с навременна и актуална информация за направените поръчки, производителят е отговорен за това своевременно да спре от продажба продукти, чиито количества са изчерпани.

Производителят се задължава, чрез поставен на продукта етикет и в описанието на продукта в сайта, да предостави изчерпателна, точна и коректна информация за всеки от продаваните от него продукти, в това число: 

  • адекватно наименование - такова, което идентифицира точно продукта, без да подвежда клиента
  • НЕТО тегло
  • състав
  • срок на годност

 

Съдържание

Всеки производител носи отговорност за коректността на публикуваната от него информация - описание на стопанството, продуктите, екипа, качените в профила и продуктите снимки лога и други изображения.
Фармхопинг има право да прави корекции по описанието и снимките на продуктите с цел по-прегледен търговски вид и отстраняване на евентуални стилистични и правописни грешки, без да се променя по същество смисъла на написаното от производителя. 

Производителите нямат право да качват линкове в описанието на продуктите си или на фермата.

Всички изображения и текстове, публикувани в профила (страницата) на производителя, както и в описанията на продуктите, остават собственост на производителя или съответния собственик на авторските права.

Всички подробности относно доставки, етикетиране, окачествяване и допълнителни уговорки се разглеждат в допълнителни процедури, които се обсъждат при страртиране на съвместна дейност.


Настоящите Общи условия са приети и одобрени от управителните органи на farmhopping и са в сила от 01.09.2017 г.

Пълният текст на Общите условия може да бъде видян по всяко време на интернет-страницата www.farmhopping.com. Управителните органи на farmhopping си запазват правото да променят, изменят и конкретизират настоящите Общи условия по всяко време, като актуализираните Общи условия влизат в сила в 3-дневен срок от тяхното публикуване на интернет-страницата www.farmhopping.com