Сладко от зелени смокини


Сладко , характерно за гр.Петрич
Приготвя се от зелени смокини, див плод от планина Беласица
Съдържание -
 цели зелени смокини , бяла захар
http://www.bio-rekolta.com/105710831072107610821086-10861090