Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Сдружение "Тринога"

Съжаляваме, не бяха открити продукти, отговарящи на търсенето.


       Сдружение “Тринога” съществува в село Желен като общност със семейни ценности.

       Посетителят в “Тринога” се регистрира и става член-гостенин на сдружението и част от семейството. Той участва в живота на общността с доброволен труд, материален принос,  или дарения – според възможностите си.

       Основна част от дейността си сдружение “Тринога” развива в двата си центъра в село Желен, в близост до град Своге.

       Първият  -  “Даскаловата къща” се намира в самия център на селото, близо до асфалтовия път. Представлява 150 годишна постройка с възрожденска архитектура, овощни, малиноплодни и билкови насаждения, зеленчукова градина и нива. Този център се развива устойчиво от 1978 г. насам. Така обгрижваната среда предлага изобилна почва и достатъчно напояване за отглеждането на култури за храна. Дейностите според сезона включват грижа и поддръжка за трайните насаждения, създаване и грижи за зеленчуковите градини, добив и трансформация на растителните суровини. Ползват се методи от пермакултура, биодинамичното земеделие и Ian Winkless.

       Доброволците и гостите на „Тринога“ основно пребивават във втория център на сдружението – „Черни камък“. Намира се в едноименната местност на 3 километра от центъра на селото по черен път. Представлява малка махала от стари, кирпичени къщи, разположени в стара изворна зона. Поради обезлесяване и ерозия зоната е силно засушена, изворът спрял и подпочвените води са с ограничен дебит. Този център оцелява и се развива устойчиво от 2007 година насам.
       В „Черни камък“ дейностите на сдружението включват създаване на живи стени, органични бразди, водоеми и гигантски компостери за улавяне и съхранение на дъждовната и снежна вода. Подобряване на почвата чрез засаждане на бобови и житни треви, засенчване с устойчиви храсти и дървета. Провеждат се различни срещи за природна медицина, устойчиво развитие, обучения за живот и развитие в природна среда, и културни прояви.

       Доброволците, както и гостите на почивка живеят заедно със семейството. Къщите са кирпичени, топли и чисти. Тоалетната и банята са отвън. Храна без месо се приготвя и сервира три пъти дневно. Осигурено е място за къмпинг.

       От доброволците се очаква да са честни и трудолюбиви. Да имат силна мотивация да изпълняват задачи и да се учат. Новодошлите да признават авторитета на опитните в мястото.

       Основна цел, определяща дейностите на „Даскаловата къща“ и „Черни камък“ е: създаване на среда, подходяща за:
- рехабилитация на екосистемата;
- култивиране на полезни растения;
- здраве на живущите;
- поминък на живущите;
- отглеждане на добри деца;
- предаване на специфични знания и умения между поколенията;
- обучения;
- международни срещи;
- духовно развитие.

       Педагогическата методология и техниките за създаване на среда са от Ian Winkless.

       Правила за престой в сдружение „Тринога“:

- тук всеки е отговорен за себе си;
- прояви на агресия и неадекватност не се толерират;
- присъстващите се регистрират в „Златната книга“;
- престоят е със задължително участие- доброволен труд или дарение;
- всяка инициатива преди да започне се обсъжда на сутрешното събрание. Без самоинициативи!

       „Досега все природата създава ресурси и човека ги консумира. Дошло е време ние, човеците да създаваме за природата.“ -Ian Winkless.

        Благата и услугите на сдружение "Тринога" са предназначени за ползване от членовете на сдружението. При поръчка се подписва свидетелство за член-гост на сдружението и за направеното дарение:


                                 СВИДЕТЕЛСТВО
(подлежи на номериране в регистъра на членовете-гости на сдружение “Тринога”)

       Настоящето се издава на ..................................................................................................
за приемане като член- гост на сдружение “Тринога”
Член-гостът ползва услугите и употребява продуктите на сдружението на своя отговорност.
за направено дарение
На............... /дата/, ............................................................................................................../име/
желае да подпомогне дейността на сдружение “Тринога” и прави еднократно дарение в размер на............лв.
Съгласно законите на Република България и Устава на сдружението член-гостът няма никакви материални, или финансови задължения към сдружение “Тринога”, такива не произтичат от настоящия документ, освободен е от членски внос.

Дарител:                                                     Сдружение “Тринога”, Управител - Ф. Кирилов

/подпис/:                                                      /подпис/:      
      
     

По желание, на ел. поща smokini2000@yahoo.com може да поискате фактура към свидетелството за дарение.

 

Основно Филип се грижи за стопанството, доброволците и гостите. Отговаря за култивирането на растенията, прецизното извличане на суровините и правилното изпълнение на традиционните рецепти. Обича да прекарва време с дъщеря си Невена и жребеца Пепи, които много помагат.

Тази ферма все още не е предоставила документи, свързани с регистрация по Закона за храните. Какво означава това?