Горски био гъби

Нашата био-сертифицирана ферма за събиране и сушене на диворастящи гъби се намира в Рудозем. 

Берем диворастящите гъби в Родопите и ги сушим и опаковаме в сертифициран цех.