Този сайт използва "бисквитки".
Политика за бисквитките Разбрах

Био ферма "Острова"

Съжаляваме, не бяха открити продукти, отговарящи на търсенето.


„ТРОНКА” е марката, под която искаме да представим най-добрите български биологични продукти, отгледани в региона на планините Странджа и Сакар – земя, прочута от древността с богатствата си от билки, с изключителна лечебна сила. В труда си „Изследвания върху растенията“ Теофраст (370 – ок. 285 г. пр.н.е.), наричан баща на ботаниката казва, че Тракия е най-богатият на лечебни треви район в тогавашния свят. Билките и подправките стоят в основата на природното лечение, обогатявано и развивано столетия наред от жреци, монаси и лечители.

Убедени сме, че пътят към добро здраве и силен дух е възможен, само, когато сме в хармония с природата. Затова и нашите биопродукти с марка „ТРОНКА” се произвеждат по технология, целяща запазването на екологично равновесие, без употреба на изкуствени торове, пестициди и изкуствени регулатори.  Произведени с много ръчен труд, грижа и любов към земята, те притежават качествата на истинския натурален продукт.

През 2004 г. сдружение „Бизнес център – Елхово” започва отглеждането на билкови насаждения по проект „Подкрепа на производителите на билки и алтернативни земеделски продукти”, финансиран от Кралство Норвегия и ПРООН. По проекта се създават добри предпоставки за развитие на биологичното земеделие и ,по специално, отглеждането на медицински растения в региона на Странджа – Сакар.

Центърът работи в няколко посоки:

  • Развитие на устойчиви стопанства, осигуряващи трайни доходи от билкопроизводство и биологично земеделие
  • Производство на качествена продукция за вътрешния пазар и износ
  • Прилагане на съвременни селскостопански практики, съобразени с околната среда и пазарните изисквания

Към работата на бизнес центъра включихме научни работници и експерти в областта на отглеждането на медицински растения.  Започнахме теоретични и практически обучения на земеделски стопани по култивиране на билки, технологии на билкозаготовка, събиране на диворастящи билки и плодове и биологично земеделие. Създадохме опитно поле за производство на семена и разсади от ,подходящи за региона, видове. Изградихме база за сушене, преработка и пакетаж на продукцията. През 2005г. е сертифицирана биологична ферма за билки, подправки и зеленчуци „Острова” на площ от 160 дка.

През 2008 г. сдружението започва пакетирането на биологични продукти под марката „ТРОНКА”, които се предлагат в магазинната мрежа на страната.  Региона Странджа-Сакар, в който работим, е един от най запазените, в екологично отношение, краища, но същевременно и един от най-силно обезлюдените и икономически изостанали в България. Запазената природа в нашия край и трудолюбивите хора на село ни вдъхновиха да създадем продуктите с марка „ТРОНКА”.

Насажденията се отглеждат основно с ръчен труд, като затова се грижат около 20 души.