Златуша
Green Living Farm
Мало Бучино
Harmonica
Банско
КОЗЛЕ
с.Котленци община Добрич
Кравеферма Рогови
село Върбина, община Мадан, Област Смолян
Мандра Върбина
София, Мировяне
Ферма ЕА
с. Балша, Нови Искър
Яйцеферма с. Балша