This website use "cookies"
Cookies policy I understand

NaberiNi

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Sorry, we didn't find any products matching your search criteria.


  

 

Нашите сокове са висококачествен продукт от прясно изцедени и/или пасирани диворастящи култивирани плодове. Използваме съвременна технология за производство в поток, която позволява ниски температури на пастьоризация и кратко време на преработка. Това води до запазване на естествения аромат, вкус, витамини и хранителна стойност на соковете. Високото качество на добиваните плодове, производственият процес и опаковката гарантират срок на годност над 1 година. Соковете NABERINI са създадени за хора, ценящи храни и напитки получени от натурални плодове и преработени в условия, запазващи максимално качествата на пресния продукт.