This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Кондов Екопродукция

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Sorry, we didn't find any products matching your search criteria.


Създадена с идеята за малко семейно предприятие, фирма Кондов Екопродукция придобива водеща роля в млекопреработването в Северна България с фокус върху висококачествените продукти, още от началото на своето съществуване. Кондов Екопродукция е един от лидерите на био производството в България.

Нашите успехи от 1991г. насам са резултат на неспирни усилия в посока на подобрение и непрекъснато надграждане на базата на основни ценности:

Хармония: Производството е в хармония с околната и социална среда;

Традиции: Вековният опит в българското животновъдство и млекопреработване, както и благоприятният климат, са солидна основа за нашето развитие;   

Технологии: Висококачественото производство на хранителни продукти изисква дисциплина и постоянно практическо и технологично усъвършенстване.

Повече информация за нашето предприятие можете да прочетете на www.kondov.net .