This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Яйцеферма с. Балша

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Sorry, we didn't find any products matching your search criteria.


Аз съм земеделски производител Ани Димитрова Стоянова и нашата яйцеферма е регистрирана като животновъден обект, предназначен за отглеждане на кокошки носачки в с. Балша, Нови Искър край София. Обектът е регистриран и по Наредба 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Отглеждаме кокошките носачки свободно, при естествени условия, без изкуствена светлина, поради което и носливостта е по-малка. Помещенията за сън и полозите са топлоизолирани и ги почистваме всеки месец с водоструйка и щадящи препарати за дезинфекция. В процес на увеличение сме на броя на кокошките носачки. Всеки клиент е добре дошъл на място, за да се увери в условията на отглеждане и качеството на продукцията.

Ние се грижим да събираме и доставяме до гр. София пресни яйца от свободно гледани кокошки