This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Ядки BG

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Sorry, we didn't find any products matching your search criteria.


Аз съм Земеделски производител Иван Кьосев и отглеждам от 2008 г. лешници, бадеми и орехи в землището на с Лясково, Добричко. Името на селото произлиза от думата "леска", което означава лешниково дърво. Традициите в района в този сектор са още от миналото. За да бъде на високо професионално ниво, в отглеждането на дръвчетата ме консултира с неоценимите си знания н.с.д-р Магдалена Николова - директор на овощен разсадник за лешници гр. Кърджали. От там закупувам и посадъчния материал. В момента стопанството ми е от 39 дка лешникови дръвчета (сортове Тонда Джентиле и Ран Трапезунски), 13 дка орехи (сортове Фернер, Чандлър, Форнет) и малко бадеми. Сертифицираща фирма на стопанството ми е Балкан Биосерт - Пловдив. Фермата ми работи съгласно Регламенти (ЕО) 834/2007 и (ЕО) 889/2008.

Семейна страст без компромиси в качеството