This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Zemela

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Pantry

Fruit & Vegetables

Bakery

Нашата мисия е да достигнем до Вас и да спечелим Вашето доверие, което от своя страна ще ни направи доверен източник на здравословни продукти от природата.

     В zemela, бихме искали да осигурим възможно най-добрия начин за пазаруване, чрез предлагане на качествени продукти и полезна информация за потребителите. Затова за нас е важно да разберем от  Вас какво можем да направим, за да отговорим по-добре на Вашите нужди.