This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Манастир Благовещение, с. Копиловци

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Sorry, we didn't find any products matching your search criteria.


Организираното земеделие и скотовъдството в Европа се появяват първо на Балканите. На територията на България е намерено най-старото колело в света, както и най-старото обработено злато. Дълго преди германи, ибери и римляни да се научат да боравят със желязото, ковашкият занаят е усвоен от население, живеещо по нашите земи.

Проповядването на християнството в Европа започва от о. Самотраки - древното балканско тракийско светилище. Апостол Павел разпространява благовестието от Йерусалим до Илирик, а учениците му в Тракия, Македония и Илирия. Според ап. Павел, който се е стремял да опази Христовото учение от примеси, основаните църковни общини, са пример за безукорна вяра в тогавашния християнизиращ се свят.

Днес всичко това звучи абстрактно, чуждо, без значение и все пак то е част от нашата идентичност. Идентичността, която възпитава историята, чрез духа и културата на предците, е определяща за бъдещето на всеки народ. Отстояването на памет, език и вяра е това, което помага на българите да оцеляват на кръстопътя наречен Балкани.

Всеки един от монасите и послушниците има задачи, които ежедневно изпълнява, за да може всичко това, което правим да протича без проблеми.