This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Плод и Зеленчук

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Fruit & Vegetables

Pantry

Ферма Плоски доставя свежи и пресни продукти от Долините на реките Струма и Места. Поради благоприятните почви и климатични условия региона разполага с отлични възможности за зеленчукопроизводство и овощарство. Чисто производство на прекрасна и свежа храна!

За да обогатим
асортимента, който предлагаме работим  с гарантирани доставчици на цитруси и екзотични плодове и зеленчуци.