This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Плиска Ойл

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand
ИСТОРИЯТА НА ПЛИСКА
 
Плиска е била столица на Първата Българска Държава от 681-ва до 893-та година. Мястото, на което е изградена столицата, не е било избрано случайно – то е разположено в равнина и заобиколено от склонове на съседните плата. Прабългарите избрали това място поради благоприятните условия за земеделие и скотовъдството.
 
Малкият по размер град Плиска се разпростира на 29 км североизточно от град Шумен, където се намира основният ни офис. За първи път слънчоглед като маслодайна култура започва да се отглежда у нас след края на Първата световна война. През 2012 г. площите засети с слънчоглед заемат 26% от обработваемата земя и са с най-голям дял в маслодайните семена (88.3%) на страната. В днешно време най-богатите български почви в тази област дават около 38% от висококачествените слънчогледови семена на цяла България.  
 

Българските фермери наследяват знания и умения за местното производство от бащите си в продължение на стотици години. Тяхната преданост и опитност продължават да правят българската “златна течност“ един от най-автентичните и печеливши продукти, с които България се гордее.


 

НАШАТА МИСИЯ И ВЯРА
 
Ние сме изцяло фокусирани върху качеството.
 
Нашите целогодишно налични продукти, поемането на етичен ангажимент и изключителната гъвкавост по отношение на доставка и плащане, са само някои от основните причини за добрата репутация на Плиска Ойл. Ние вярваме, че постигането на напредък в бизнеса се дължи не само на наличието на висококачествен продукт, но и на справедливи взаимоотношения с клиенти и сътрудници, с които работим заедно в растящо през годините тясно и респектиращо сътрудничество.
 
Производствената база на Плиска Ойл разполага с модерно оборудване и е съвместима с Европейските стандарти за опазване на околната среда. Инвестирането в качество, технологии и маркетинга ни доведе до значителни продажби – както със собствен етикет, така и с етикети на клиенти.
 
НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ
 
Плиска Ойл притежава валиден сертификат за дейности, свързани с производството и съхранението на олио (сурово, рафинирано и студено пресовано растително олио), мазнини и маслодайни култури.