This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Яблена Натура

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Sorry, we didn't find any products matching your search criteria.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Яблена Натура и Партнърс” ООД е най- голямата организация на производители на биологични плодове в България. Основната й дейност е производство на биологични ябълки , круши и вишни. Масивите са разположени в село Радотина, изцяло планински релеф, в девствен и непокътнат дял на Стара планина.Разполагаме с 800 дка плододаващи градини на надморска височина между 600-700 метра. Около биологичните масиви няма никакви други земеделски насаждения и каквато и да е друга стопанска дейност. Поради уникалността на почвено –климатичните характеристики, а именно:  високата надморска височина, големите температурни амплитуди през деня и нощта, планинската почва, изцяло подходяща за такъв тип насаждения,са предпоставка за наситени вкусови характеристики без аналог на българския пазар. Използваме изцяло биологични методи и похвати. Градините са покрити против градушки и неблагоприятни условия. Изградена е напоителна система като водата, която се използва за поливане, е жива , вода черпана от планински извори от 1200 метра надморска височина.Подхранването става изцяло с биологичен компост от животинска тор , която ние сами си приготвяме, а растителната защита се извършва с изцяло приготвени от нас извлеци от биологични натурални вещества -  сертифицирани за ползване на биологично отглеждане.
Сертифицирани сме и контролирани от немската фирма „СЕРЕС” и подлежим на постоянен мониторинг.Ежегодно се вземат проби от почвата и плодовете и се изследват в лаборатории,в Германия.Експортно ориентирани сме и изнасяме продукцията за няколко държави в Европа- основно в Германия.