This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Бяла вода

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand
„Бяла вода - Долна Баня“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131387731, със седалище и адрес на управление: гр. Долна Баня, Местност „Герена“ № 8. Дружеството е регистрирано със следния предмет на дейност: Добив на минерална вода, производство и бутилиране на минерална вода, продажба на едро и дребно на територията на страната и износ на минерална вода, откриване и експлоатация на фирмени магазини, както и сключване на всички други сделки за стоки и/или услуги, незабранени от закона. През 2015 г. дружеството изгражда един от модерните заводи за бутилиране на минерална вода в Югоизточна Европа. „Бялата вода“ се добива в близост до гр. Долна баня, в подножието на Национален парк Рила.  Целият технологичен процес от добива до бутилирането е напълно
съобразен с изискванията на ЕС и всички съвременните екологични норми за опазване на околната среда. „Бяла вода – Долна баня“ ЕООД притежава концесия за водоползване на водоизточник до гр. Долна Баня в подножието на Рила планина със срок от 35 години. „Бялата вода“ се добива от Национален парк Рила. Извира от дълбочина 515 м. с температура 21° C.
Инвестициите в предприятието са 100% българска собственост. Общата застроена площ на завода е 3 000 кв. м., състояща се от 3 цеха, 3 бутилиращи линии с капацитет 10 000 бутилки на час и средно 100 милиона литра годишно. Производственият процес е затворен, което е гаранция за качеството и чистотата на продуктите. Качеството на „Бялата вода“ се следи на всеки етап и затвореният процес от бутилиране до транспортиране, което дава допълнителна гаранция за запазване на водата чиста от извора до момента на консумация. В модерната лаборатория, специалистите на дружеството ежедневно следят качеството чрез множество микробиологични и химични анализи. Всички процеси са допълнително оптимизирани в съответствие с изискванията на ЕС и БДС. Като гаранция за поддържането на най-високи производствени стандарти, дружеството притежава сертификати: ISO, BS OHSAS, FSSC.
Историята на „Бялата вода“ датира повече от 8000 г. Името и се свързва с древна тракийска легенда за сребърно находище през което преминава водата. Съдържанието на сребро във водата потвърждава древното предание! Химичният и минерален състав на водата е уникален за България. Характеризира се с ниска минерализация, подходяща за всекидневна употреба - ОБЩА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 154 mg/l и PH - 9,23. „Бялата вода“ е също една от най-меките води в света – твърдост от 0,08%.