This website use "cookies"
Cookies policy I understand

ШОПАР, БИК И ЩУКА

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Currently most products do not have a proper translation and titles and descriptions are displayed in Bulgarian.
Please excuse us for the inconvenience.

I understand

Meat

В най – североизточната част на Балкана, в Камчийската долина, където са полупланинските села Цонево и Сава се намира нашата Ферма – Шопар, Бик и Щука. Стадата ни от породисти, месодайни телета Херефорд, Овце от породата Шуменска медна се чувстват перфектно в естествената им среда. Те са свободни да се разхождат на площ от над 4000 дка естествени ливади, хълмове, дъбови и букови гори в местност защитена от Натура 2000, където избират най-вкусните тревички, билки и храсти. Животните ни имат достъп до чиста вода граничейки с два язовира - Цонево и Елешница. Животните се транспортират директно от пасището към кланицата, откъдето месото се кара към лицензирана транжорна, където ръчно се оформя от нашите майстори на избрани от клиента порции и спецификации.