This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Капаро за Щука

Риба от Балканите
Description
Отгледана в бистрите води в Доспад..
 
Рибата е изключително вкусна...
 
Рибата се доставя почистена по желание. Теглото варира от 1,5 - 3кг
 
Цената е  30.99 лв/кг непочистена риба.

Product details

 Едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Среща се почти навсякъде в Азия, Америка и Европа. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Има сведения и за значително по-едри екземпляри. Женските са обикновено доста по-едри от мъжките на една и съща възраст.Ареалът на щуката е доста широк.Среща се до 1 500 м надморско равнище. На места живее и в полусолени води.Среща се в стоящи, сладки води.Отсътства само в малките високопланински реки и потоци.Интересна подробност в разпространението на щуката е тази,че тя се среща в абсолютно изолирани водоеми, отдалечени от реките. Това се дължи на факта,че хайверът на щуката е доста лепкав и се пренася от водоплаващите птици.При по големи популации на щука във водоема тя е способна бързо да унищожава зарибителния материал.Но като цяло ползата от щуката е по голяма, тъй като тя унищожава най вече болните и малоценни риби и регулира равновесието на екосистемата на водоема. 

Farmers info
Риба от Балканите
София
Винаги прясна и свежа риба    read more