This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Натурален пчелен мед букет, кристализиран (суров)

Пчелен мед Курдов
type:
430 g
price:
7.19 BGN
Description
100% Натурален полифлорен пчелен мед, добит в подножието на Сакар планина. Пчелните семейства са ситуирани в полупланиснка местност, в която има наличие на разнообразна както горска паша ( минзухар, мащерка, трънка, детелина, глок, черна драка, акация, дива къпина и др.), така и полска паша ( кориандър, люцерна, слънчоглед и памук ). Многообразната  флора, която облитат и опрашват пчелите ни, обогатява състава на меда и му придава неподправен автентичен вкус и наситен аромат.

Product details
Под категорията кристализиран и суров мед се има предвид, директно изваден от кошера, който не е хомогенизиран или подлаган на каквато и да било топлинна или друга обработка.
Farmers info
Пчелен мед Курдов
Регион Сакар планина, област Хасково
Производство на висококачествени пчелни продукти.    read more