This website use "cookies"
Cookies policy I understand

Фермерска кайма от свинско месо

ПРЯСНО МЕСО FARMHOPPING
type:
500 g
price:
9.29 BGN
Description
От прасета отгледани в България до 12 месеца.
Без хормони и антибиотици
Farmers info
ПРЯСНО МЕСО FARMHOPPING
София
Прясно месо, произведено за Farmhopping от доверени ферми.    read more